ชวนผู้ประกอบการเพิ่ม ศักยภาพด้านออนไลน์

0
12

สสว. ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านออนไลน์ Digital Marketing
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ หน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เสริมศักยภาพด้านความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ กิจกรรมถ่ายภาพสินค้า กิจกรรมการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม(E-marketplace) กิจกรรมการแนะนำเทคนิคการใช้ Digital Marketing เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ กิจกรรมสร้างประสบการณ์การขายและทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 – 2563 โดยมีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์กว่า 181,569 ราย สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 34,392 ร้านค้า มีผลิตภัณฑ์บนระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 442,220 รายการ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกว่า 2,500 ล้านบาท
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 062-2879290, Line: smeonlinebycmu, Facebook : SMEs Northern และสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย