เชียงใหม่พร้อมวิ่งธง รับต่อจาก “ลำพูน” คุมเข้มโควิด-19

0
15

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับวิ่งธงโอลิมปิกจากจังหวัดลำพูนบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสารภี แล้ววิ่งส่งต่อธงมายังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการคณะกรรมการกีฬา จ.เชียงใหม่ และในฐานะเลขานุการการวิ่งธงโอลิมปิก เลขานุการคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และในฐานะเลขานุการการวิ่งธงชาติไทย สู่ชัยชนะหรือการวิ่งธงโอลิมปิกเปิดกับทีมข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ คนล้านนาเผยว่า ภายหลังที่มีการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลกับคณะกรรมการเตรียมงานวิ่งส่งธงของจังหวัดเชียงใหม่และได้ประสานงานกับฝ่ายจัดงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

เส้นทางของจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยโดยจะรับส่งมอบธงต่อจากจังหวัดลำพูนบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสารภี แล้ววิ่งส่งต่อธงมายังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยคาดว่าขบวนธงวิ่งจะวิ่งถึงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในเวลาประมาณ 12.45 น. ซึ่งกิจกรรมวิ่งฟันรันในวันดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานการจัดงานวิ่งธงชาติไทย สู่ชัยชนะหรือวิ่งธงโอลิมปิกจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่ 4 พฤษภาคม 64 เวลา 06.00 น. จะได้มีการวิ่งส่งธงโอลิมปิกจากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวิ่งส่งมอบธงโอลิมปิก โดยนำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 10 คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งจะวิ่งเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบต่อให้กับนักวิ่งตามเส้นทางส่งต่อไปยังจังหวัดแพร่ต่อไป

สำหรับนักวิ่งธงโอลิมปิกจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมวิ่ง “ส่งต่อธงชาติไทย…รวมใจสู่ชัยชนะ” วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประกอบด้วย 1.นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่ 2.พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.เชียงใหม่ 3. พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผกก.สภ.แม่ริม 4.นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ 5.นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.เชียงใหม่ 6. ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่ง จ.เชียงใหม่ 7.นายสุรินทร์ สันแดง หน.งานบริหารและการเงินภูมิภาค แทน ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ 8.นาย สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพมเชียงใหม่ 9.นายษฐา รัตนนุสรณ์สกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 10.นายสุเทพ สายทอง รองนายก อบจ.เชียงใหม่
อนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดวิ่งธงชาติไทย สู่ชัยชนะอย่างเข้มงวด จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 56 / 2564 วันที่ 28 เมษายน 64 เวลา 15.00 น. มีมติเกี่ยวกับเรื่อง “วิ่งธงชาติไทย สู่ชัยชนะ “ดังนี้

1.วันที่ 3 พ.ค.64 ยังคงให้มีการวิ่งธงตามเส้นทาง-หน้าวิทยาลัยเทคนิคสารภี ถึงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตามเดิม
2. การจัดทีมงานในแต่ละจุดไม่เกิน 10 คน ตามมาตรการจังหวัดเชียงใหม่
3. ให้นักวิ่งถือธงวิ่งเพียงคนเดียวโดยไม่มีผู้ติดตามและขณะรับมอบธงให้สวมหน้ากากและถุงมือให้เรียบร้อย
4.ให้ผู้ร่วมขบวนคนอื่นนั่งในรถโดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากตลอดเวลา
5.วันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 06.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญธงชาติไทยและมอบให้กับนักวิ่งคนแรกออกจากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต่อไป

ทั้งนี้ ให้แต่ละจุดและทุกกิจกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเคร่งครัด