ป้องกันโควิดเริงรุก

0
3

ป้องกันโควิดเริงรุก……………….อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก โดยการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคตามอาคารเรียน และจุดต่างๆ ทั่ววิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ว่าจะมีความปลอดภัยจากโควิดฯ 100%