มทร.ล้านนา ตาก เตรียมรพ.สนามฯ

0
25

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร) นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำประชาคมในส่วนของคณาจารย์ และประชาชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้จัดวางเตียงนอน และทดสอบไปแล้ว จำนวน 144 เตียง โดยแบ่งแยกชัดเจนระหว่างผู้ป่วยชายและหญิง ไม่ให้ปะปนกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีขยายวงกว้างและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก