สนับสนุนฯศูนย์พัฒนาเด็ก

0
12

สนับสนุนฯศูนย์พัฒนาเด็ก…………..พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.33 และ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.33 จัดการประชุมเพื่อหารือ ร่วมกับผู้อำนวยการด้านการช่าง และผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมการศึกษา ของเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในค่ายกาวิละ และการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ ซึ่งผลการประชุม ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความยินดี ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุน โดยจะได้จัดชุดสำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำ สำหรับในส่วนของการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ จะนำเสนอตามขั้นตอนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการให้การสนับสนุนต่อไป