น่านเตือน! อย่าเชื่อแก๊งวิ่งเต้นออกโฉนดให้ได้

0
10

ที่ดินน่าน ชี้แจงการออกโฉนดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล นำร่อง 50 จังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดน่าน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากมีผู้แอบอ้างวิ่งเต้นออกโฉนดที่ดินเพื่อแลกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด พบเห็นแจ้งจับดำเนินคดีตามกฏหมาย
นายวัชระ มาลัยมาตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ชี้แจงสร้างความเข้าใจ กับผู้นำชุมชน และประชาชน ถึงขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจจัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน 50 จังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่จังหวัดน่าน ออกโฉนดที่ดินทั้งหมด 8 อำเภอ (60 ระวาง) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดิน แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไป ราษฎรจะมีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินอีกด้วย
สำหรับปี 2564 นี้ กรมที่ดินได้จัดโครงการ “บอกดิน” เพื่อให้ประชาชนผู้มีที่ดินว่างเปล่า (ไม่มีใบ) หรือ ส.ค.1 ใบจอง น.ส.3 ที่ยังไม่ได้ออกโฉนด และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งวิธีใช้ ให้ถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปยืนกลางที่ดินของท่าน แล้วเข้ากูเกิ้ล พิมพ์ “บอกดิน2” ระบบจะขึ้นให้กรอกข้อมูลแล้วกดส่งระบบจะแจ้งพิกัดที่ดินไปยังกรมที่ดิน และหลังจากกรมที่ดินรับข้อมูลแล้ว ประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการแจ้งตอบรับเพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ์ และคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะทำการประกาศพื้นที่ดินสำรวจตามขั้นตอนจนไปสู่การออกโฉนดที่ดินแก่ท่านตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงเดือนมิถุนายน 2564
นายวิพัด สมยะ กำนันตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน ชี้แจงความคืบหน้าของการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ซึ่งมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ว่าดำเนินการมอบโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝาง ,บ้านไชยสถาน ,บ้านตาแก้ว ,บ้านศรีเกิด ,บ้านทุ่งขาม และบ้านเด่นใหม่ คงเหลืออีก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาท่อ ,บ้านก๊อด ,บ้านนาท่อใหม่ ,บ้าน ค่าใหม่ไชยเจริญ และบ้านปางค่า ซึ่งทางกำนันร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และนายช่างรังวัด ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดิน ตามคำสั่งนายอำเภอเมืองน่าน ผู้บังคับบัญชามอบหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ขอแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างจากบุคคลใดว่าสามารถวิ่งเต้นเพื่อขอดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนได้ รวมทั้งการเรียกขอเก็บเงินเป็นค่ารังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจจัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ทางสำนักงานที่ดิน จ.น่าน มีการดำเนินการตามขั้นตอนให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงค่าธรรมเนียมต่อเมื่อทำโฉนดที่ดินเสร็จ และนัดหมายให้เจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดินโดยจะออกใบเสร็จให้ไว้เป็นหลักฐาน (เฉลี่ยที่ดิน 1 แปลง จำนวน 20 ไร่ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 110 บาท) หากประชาชนพบเห็นผู้ใดแอบอ้างสามารถวิ่งเต้นติดต่อการดำเนินออกโฉนดที่ดิน โดยมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ค่าออกโฉนด ให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งทางสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป