ช่วยผู้ประสบภัย

0
6

ช่วยผู้ประสบภัย…………….ธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มสะอาดจากสภากาชาดไทย มอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ในหมู่บ้านชานเมือง จำนวน 28 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี ชสุจิตตรา วิทยาการยุทธกุล ผู้ใหญ่บ้านชานเมือง คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านชานเมือง หมู่ 12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และรับมอบของ เมื่อวันที่ผ่านมา