ฉีดแล้ว 100%

0
5

ฉีดแล้ว100%………………..นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานของโรงพยาบาลฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 240 คน ซึ่งได้รับการจัดสรรตามแผนการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาล โดยมีการแจกป้ายห้อยเข็มกลัด “ฉีดแล้ว .. วัคซีนCovid-19” ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ