ช่วยคนไร้บ้าน

0
9

ช่วยคนไร้บ้าน………………จิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายบ้านเตื่อมฝัน ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้​ และมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค​ หน้ากากอนามัย​ แอลกอฮอ​ล์ พร้อมทั้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนแก่คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะ​ ณ​ สถานีขนส่งช้างเผือก​ ตลาดวโรรส​ และลานประตู​ท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่