แม่โจ้สู้ภัยโควิด

0
19

แม่โจ้สู้ภัยโควิด……………รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University พร้อมกันทุกพื้นที่ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนให้กับทุกคณะ นำไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้