ช่วยเกษตรกร

0
6

ช่วยเกษตรกร…………เจ้าหน้าที่กำลังพลจาก กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกร บ้านน้ำโมง ตำบลผาต่อ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร (มะม่วง) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว พร้อมกับพลทหารกองประจำการของหน่วยฯ เมื่อวันที่ผ่านมา