มส.สอนทำขนม สู้วิกฤติโควิด-19

0
14

พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองสามหมอก ส่งเสริมอาชีพทำขนมขายสร้างรายได้ให้ชาวบ้านชานเมือง ต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาฝีมือแรงานพร้อมด้วยวิทยากร ร่วมกับ นางสุจิตรา วิทยาการยุทธกุล ผู้ใหญ่บ้านชานเมือง , นางวิภารัตน์ หมั่นสกุล สมาชิก อบต.บ้านชานเมือง ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ( แรงงานนอกระบบ ) รุ่นที่ 1/2564 สาขาทำขนมไทย ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านชานเมือง หมู่ 12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนเมืองติดเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชาชนในหมู่บ้านประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเล็กๆ ในครัวเรือน และอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมากถึง 40 คน แม้จะรักษาหายเกือบหมดแล้วก็ตาม แต่การทำมาค้าขาย การประกอบอาชีพของประชาชนยังฝืดเคือง ขาดรายได้ โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจประชาชนในชุมชนชานเมืองด้วย
นางจรรยา เอี่ยมอาภรณ์ วิทยากรฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมทำขนมไทยให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหมู่บ้านชานเมือง จำนวน 20 คน ตามมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 18 ชั่วโมง สอนทำขนมต่างๆ เช่น ขนมแปโหย่ว ขนมงา ขนมวง และขนมสาละพู ซึ่งเป็นขนมไทยพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพราะขนมไทยพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นขนมที่มีรสชาติอร่อย ลงทุนน้อย ขายได้เร็ว ราคาไม่แพง เช่น ขนมวงลงทุนไม่มาก จำหน่าย 5 วง 20 บาท หรือขนมสาละพู 3 ชิ้น 20 บาท เมื่ออบรมจบหลักสูตรไปแล้วสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เลย