ส.กีฬาเปตองเลื่อน แข่งชิงแชมป์ ปทท. ไปจัดเดือน ก.ย.นี้

0
9

สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลื่อนศึกทอยลูกบูล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ไทยไปจัดการแข่งขันในเดือนกันยายน 2564 ที่เมืองมะขามหวาน

นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีแจ้งว่า ตามที่สมาคม กีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้เพื่อ ปฏิบัติ ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ฉบับที่ 20) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ในเขตพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ให้อย่างทันท่วงที จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใคร่ขอเลื่อนการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 จากเดิมระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2564 ออกไปเป็นวันอังคารที่ 14 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละวันมีดังนี้ เริ่มจากในวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ตัดสิน – กรรมการจัดการแข่งขัน วิธีการจัดการแข่งขันทุกประเภท และเวลา 14.00 น. ประชุมผู้จัดการทีมทุกประเภทการแข่งขัน วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มการแข่งขันประเภท Shooting ชาย – Shooting หญิงรอบคัดเลือก เวลา 13.00 น.แข่งขันรอบ 32 คน เวลา 15.00 น.แข่งขันรอบ 16 คน และเวลา 18.00 น. แข่งขันรอบ 8 คน และ วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. แข่งขันรอบรองชนะเลิศ เวลา 14.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Shooting หญิง เวลา 16.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Shooting ชาย วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น.

 เริ่มแข่งขันประเภททีมทุกประเภท ครั้งที่ 1 เวลา 09.45 – 10.45 น. แข่งขันประเภททีมทุกประเภท ครั้งที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00 แข่งขันประเภททีมทุกประเภท ครั้งที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 14.00 – 15.00 น. แข่งขันประเภททีมทุกประเภท ครั้งที่ 4 เวลา 15.15 – 16.15 น. แข่งขันประเภททีมทุกประเภท ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้ายประเภททีมยุวชนหญิง 15 ปีและเยาวชนหญิง 20 ปี) เวลา 16.30 – 17.30 น.แข่งขันประเภททีม ครั้งที่ 6 ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมอาวุโส ทีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 20 ปีและทีมยุวชนชาย 15 ปี เวลา 17.45 – 18.45 น. แข่งขันครั้งที่ 7 ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมอาวุโส เยาวชนชายอายุไม่เกิน 20 ปี และทีมยุวชนชาย 15 ปี วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 9.30 น. แข่งขัน ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมอาวุโสและทีมยุวชนชาย 15 ปี เวลา 09.45 – 10.45 น. แข่งขัน ครั้งที่ 9 ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมอาวุโสและทีมยุวชนชาย 15 ปี เวลา 11.00 – 12.00 น. แข่งขัน ครั้งที่ 10 ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมอาวุโสและทีมยุวชนชาย 15 ปี เวลา 12.15 – 13.15 น. แข่งขัน ครั้งที่ 11 ครั้งสุดท้ายประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมอาวุโสและทีมยุวชนชาย 15 ปี เวลา 14.00 – 16.00 น. แข่งขันรอบ 32 คน แบบแพ้คัดออกทุกประเภท และเวลา 16.00 – 18.00 น. แข่งขันรอบ 16 คนแบบแพ้คัดออกทุกประเภทวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น. แข่งขันรอบ 8 ทีมทุกประเภท เวลา 10.00 – 12.00 น. แข่งขันรอบ 4 ทีมทุกประเภท เวลา 13.00 น.แข่งรอบชิงประเภททีมยุวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย -หญิง เวลา 14.00 น. แข่งขันรอบชิงประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปีชาย – หญิง เวลา 15.00 น.ชิงประเภททีมหญิงและทีมอาวุโสและเวลา 16.00 น.แข่งชิงประเภททีมชาย เวลา 19.00 – 21.00 น.งานเลี้ยงพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์