ส.จานบินเปิดอบรมโค้ช จำนวนจำกัดเพียง 30 คน

0
8

สมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทยจับมือมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโค้ช C-licensed จานร่อนเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น
ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เปิดเผยว่าด้วยทางสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ (ในกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการนักศึกษาและองค์กรไทยแลนด์แอรลีท อินแอคชั่น)จะจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมทขั้นพื้นฐาน “C -Certificate Course” สำหรับ ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป
โดยการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมทขั้นพื้นฐาน “C-Certificate Course” ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดเปิดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
และสำหรับครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริรัตน์ สุวรรณ โทร 081 – 9607167 หรือ Facebook : Massierefai เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีจำนวน ผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็น การติดเชื้อภายในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว นายกรัฐมนตรี จึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม และทางสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทยจับมือมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่อาจจะมีการเลื่อนการอบรมโค้ช C-licensed จานร่อน จากวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของ โควิด – 19