เตือน!หญิงไทย ลอบขุดทองจีน ระวังโทษหนัก เสี่ยงถูกเนรเทศ

0
417
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เตือนหญิงไทย ที่หวังจะไปขุดทองแดนมังกร ปลอมวีซ่าประเภททำงานเข้าประเทศจีน หากตรวจพบต้องได้รับโทษหนักตามกฎหมาย ตั้งแต่การตักเตือน ถูกปรับวันละหลายร้อยหยวน ไปจนถึงโทษสูงสุดคือถูกเนรเทศ ล่าสุด 2 สาวไทยโดนแล้วโชคยังดีแค่ถูกกักตัว ก่อนส่งกลับประเทศ

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งว่า มีหญิงไทย จำนวน 2 ราย เดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี 2560 โดยวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานเป็นพนักงานนวดสปาของสถานเสริมความงามในกรุงปักกิ่ง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายในการยื่นขอการตรวจลงตราประเภททำงาน 1 ปีให้ด้วย และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายจ้างได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและพาบุคคลทั้งสองไปท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปักกิ่ง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของจีนกักตัว เนื่องจากพบว่ามีการตรวจลงตราประเภททำงานที่เป็นของปลอม ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำบุคคลทั้งสองไปยังสถานกักกันกรุงปักกิ่ง เพื่อกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน และกรมความมั่นคงสาธารณะ กรุงปักกิ่ง ได้ส่งตัวบุคคลทั้งสองกลับประเทศไทย โดยบุคคลทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเองทั้งหมดและเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ ตามกฎหมายคนเข้า-ออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Entry and Exit Law of People’s Republic of China) ชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการตักเตือน และอาจถูกปรับวันละ 500 หยวน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 หยวน และอาจถูกกักบริเวณ 5-15 วันโดยโทษสูงสุดคือ ถูกเนรเทศ ซึ่งจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อีกเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ถูกเนรเทศ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องยื่นขอวีซ่าประเภททำงานกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยต้องมีจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ออกให้ประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วยเพื่อให้ได้รับวีซ่าประเภททำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ตรวจสอบประวัตินายจ้างว่าเป็นสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน และอย่าหลงเชื่อนายหน้าหรือคนรู้จักหรือสื่อ Social Media ที่ชักชวนว่าค่าตอบแทนดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย(ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-14 ต่อ 20 ทุกวันเวลาราชการ