ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เดินเท้าเคาะประตูบ้านชวนฉีดโควิด

0
5

ผู้ว่าฯ พาเจ้าหน้าที่ อสม. ออกเดินเท้า เคาะประตูบ้าน เชิญชวนชาวแม่ฮ่องสอน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
เมื่อวันที่ผานมา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID-19 และเน้นการใช้มาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการเดินรณรงค์ จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงตลาดสดสายหยุด และไปตามบ้านเรือนของประชาชนในแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค การเสียชีวิต และหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ให้ความสำคัญและเน้นในมาตรการ D M H T T A อย่างเข้มงวด โดย D = การเว้นระยะห่าง งดการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป งดหรือชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ M = สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีในที่นอกเคหะสถานหรือสถานที่สาธารณะ H = ล้างมือหรือทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ T = หมั่นตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย T = ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และ A = การติดตั้งใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง และสแกน QR Code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” สำหรับผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกช่องทาง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน และส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เป็นทางเลือกที่ดี ที่สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและการเสียชีวิตได้

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 245,764 คน เป้าหมายการฉีดวัคซีนคิดที่ 70 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด คือ 172,034 คน และขณะนี้มียอดการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนจำนวน 31,167 คน โดยคิดเป็น 18% ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีจำนวนค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลใจด้านความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน ดังนั้นการใช้กลไกการทำงานเชิงรุกของทีมหมอครอบครัว และ อสม.ในพื้นที่ เป็นต้นแบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 พร้อมเคาะประตูบ้าน สื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แชร์ประสบการณ์การฉีดวัคซีน รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนประชาชน ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านช่องทางระบบการลงทะเบียนของจังหวัด, แอปพลิเคชัน Smart อสม. หรือ รพ./รพ.สต./ อสม.ในพื้นที่ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น
ล่าสุด จังหวัดแม่ฮ่องสอนมียอดสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 49 ราย ทางแพทย์สามารถรักษาหายอนุญาตให้กลับบ้านไปแล้ว 40 ราย คงเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง 4 ราย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน 5 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 8 วันแล้ว