สู่ 100 ล้านต้น

0
10

สู่ 100 ล้านต้น………….ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำบุคลากรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์ต้นกล้าเชียงใหม่ ณ บริเวณอาคาร S1-S2 มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)