ขอบคุณวิทยาลัยฯโปลิฯ

0
20

ขอบคุณวิทยาลัยฯโปลิฯ……………จตุรงค์ ศรีเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง และคณะครู มอบกระเช้าของที่ระลึกเพื่อขอบคุณ ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในโอกาสส่งมอบรถจากการซ่อมบำรุง และตรวจเช็คสภาพรถตู้ให้กับโรงเรียนบ้านบวกค้าง ดำเนินการโดยอาจารย์และทีมงานสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา