ปิดหอผู้ป่วยหนักฯ

0
7

ปิดหอผู้ป่วยหนักฯ………….ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงปิดหอผู้ป่วยหนัก Covid -19 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ หลังจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงระดับหนักและปานกลาง มีจำนวนลดลงแล้ว