ประดับเครื่องหมายยศ

0
7

ประดับเครื่องหมายยศ…………..นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 โอกาสนี้มีนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน