ทำบุญเมืองเชียงใหม่

0
5

ทำบุญเมืองเชียงใหม่……………เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 725 ปี เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่