ด่านหน้ารับวัคซีน

0
11

ด่านหน้ารับวัคซีน…………..สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ หน่วยงาน ประชาชนด่านหน้า (กลุ่มเสี่ยง) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน