ล้างโควิด-19

0
7

ล้างโควิด-19…………….วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บ้านผู้ป่วย NN121 และ NN122 ตามไทม์ไลน์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน