ครูเอกชน เชียงใหม่ 5 พันรายแห่ฉีดโควิด

0
30

ครูโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 2 อำเภอตบเท้าเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด สร้างความมั่นใจให้นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นสถานที่จัดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าและเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากจะต้องใกล้ชิดกับกลุ่มคนจำนวนมาก และต้องพบปะกับนักเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนเร็วๆ นี้

โดยการฉีดวัคซีนครั้งนี้ มีการจัดสรรโควตาวัคซีน ให้แก่ คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอแม่ริม จำนวน 5,000 คน มีคณะครูและบุคลากรฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างพร้อมเพรียง

อาทิ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โรงเรียนโกวิทธำรง โรงเรียนสารสาสน์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สพป.-สพม.เชียงใหม่ ฯลฯ

โอกาสนี้ มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสังเกตการณ์ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ และให้กำลังใจกับบุคลากรฯ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนด้วย ซึ่งผลการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีผู้ที่มีอาการหรือเกิดผลข้างเคียงแต่อย่างใด