ซินเซิง เลี่ยงโควิด

0
6

ซินเซิง เลี่ยงโควิด…………..ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง คำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัยของคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกคน จึงได้กำหนดรูปแบบการรับสมุดและหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ผ่านการบริการแบบระบบ “ไดร์ฟ ทรู” (Drive Thru) ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา