ช้างเหล็ก มช. มอบหุ่นยนต์ช่วยคณะแพทย์ สู้โควิด-19

0
13

ช้างเหล็ก มช. ส่งธารน้ำใจต่อเนื่องให้ รพ.สวนดอก มอบเครื่องช่วยหายใจ ปั๊มหัวใจ และหุ่นยนต์ CMU Aiyara หนุนการทำงาน เสริมสร้างความปลอดภัยของทีมแพทย์ฯ ในภารกิจรับมือโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมส่งมอบ โอกาสนี้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

โอกาสเดียวกันนี้ คณะวิศวฯ มช. ยังได้มอบ “หุ่นยนต์ขนส่งในอาคารผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ: CMU Aiyara Robot” ตัวที่ 2 มูลค่า 125,000 บาท ให้แก่ รพ.ฯ ด้วย ซึ่งคณะทำงานเดิมจากปีที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คิดค้นพัฒนานวัตกรรมลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หน้าที่หลัก คือ ส่งอาหาร ยา แก่ผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิ และอาการ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บภาชนะเดิม รวมถึงเสื้อผ้าใช้แล้ว หรือขยะออกจากห้องผู้ป่วยได้ด้วย หุ่นยนต์ดังกล่าวเคลื่อนที่ด้วยรีโมทควบคุม พร้อมจอมอนิเตอร์ เพื่อสื่อสารโดยเห็นหน้ากันได้ ระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์ และพยาบาลผ่านอินเตอร์คอม นับแต่เกิดวิกฤติการณ์โรคระบาด Covid-19 ในปีที่ผ่านมาจนบัดนี้ คณะวิศวฯ มช.ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนโรงพยาบาลมหาราชฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประดิษฐ์ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยระบบสร้างความดันบวก/ความดันลบ (Positive/Negative Pressure System) พร้อมระบบกรองอนุภาค และระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี เพื่อประยุกต์ใช้เป็น ตู้ Swab Test ตู้พ่นยาสำหรับเด็ก มุ้งความดันลบในห้องผู้ป่วยวิกฤต รวมถึงห้องความดันบวก-ความดันลบสำหรับผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมฉุกเฉิน และห้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นต้น