พ่นยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียน

0
9

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลออกทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในสถานศึกษา อ.ปางมะผ้า และ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ผ่านมา พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ กองร้อยทหารราบที่ 752 และ กองร้อยทหารราบที่ 721 โดยกำลังพลประจำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการพัฒนาทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงอาหาร อาคารเรียน ห้องสมุด เพื่อเตรียมการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า – 2019 (Covid-19) ก่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ทั้งสองแห่ง