จดทะเบียนบริษัทใหม่ลดฮวบ หวังฉีดวัคซีนดึงความเชื่อมั่น

0
7

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าเดือนเมษายน 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ 5,972 ราย เทียบกับมีนาคม 2564 ลดลง 32% และเทียบกับเมษายน 2563 เพิ่มขึ้น 49% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 20,697.64 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจในภัตตาคาร ร้านอาหาร
ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 612 ราย เทียบกับมีนาคม 2564 ลดลง 23% และเทียบกับเมษายน 2563 ลดลง 25% มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 5,162.68 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร
ยอดรวมธุรกิจตั้งใหม่ในช่วง 4 เดือนของปี 2564 (มกราคม-เมษายน) มีจำนวน 29,361 ราย เพิ่มขึ้น 25% ทุนจดทะเบียน 90,772.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ 3,090 ราย ลดลง 22% ทุนจดทะเบียน 24,990.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37%
สาเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนเมษายน 2564 ที่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ที่ตั้งใหม่ทำสถิติสูงสุดถึง 8,841 ราย เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจลดลง และในเดือนเมษายน 2564 ยังมีวันหยุดยาวติดต่อกัน ทำให้มีวันทำการลดลงกว่าปกติ แต่เมื่อเทียบกับเมษายน 2563 เพิ่มขึ้น 49% เพราะเดือนเมษายนปีที่แล้ว อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ ทำให้ฐานปีที่แล้วต่ำ โดยมีการจดตั้งธุรกิจใหม่เพียง 3,996 รายเท่านั้น
เมื่อพิจารณาการลดลงของจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในแต่ละภาคธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยธุรกิจที่มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งลดลงมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และธุรกิจภัตตาคาร
ร้านอาหาร
อย่างไรก็ตาม กรมมั่นใจว่า แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในครึ่งปีหลังฟื้นตัวขึ้น และจะทำให้มีการจดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยกรมได้ปรับประมาณการเป้าหมายทั้งปีใหม่เป็น 67,000-69,000 ราย เพิ่มจากเดิม 64,000-65,000 ราย
ปัจจุบัน มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 795,160 รายมูลค่าทุน 19.47 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 194,760 ราย คิดเป็น 24.49% บริษัทจำกัด จำนวน 599,109 ราย คิดเป็น 75.35% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,291 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ