โควิด-19 กระทบสภาพคล่อง ผู้ปกครองกังวลจ่ายเปิดเทอม

0
7

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงในระยะเวลาอันใกล้สร้างความกังวลต่อผู้ปกครองส่วนใหญ่ หากบุตรหลานต้องกลับไปเรียนอีกครั้ง เนื่องจากมองว่าการระบาดครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงและยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาระบาดอีกครั้ง
ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 เป็นระยะเวลานานกระทบการมีงานทำและรายได้ของผู้ปกครอง ผลสำรวจสะท้อนว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความระมัดระวังและประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลาน(นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2564 ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะหดตัว 6.6% เมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือมีมูลค่าประมาณ 26,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนหนึ่งเพราะนโยบายลดภาระค่าเล่าเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมถึงจำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลดลง
แต่ที่สำคัญเป็นผลจากความระวังและการประหยัดของผู้ปกครองท่ามกลางผลกระทบจากโควิด-19 ต่อสภาพคล่อง รายได้และการมีงานทำ สอดคล้องกับผลสำรวจที่ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างยังมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อบุตรหลานอย่าง ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆ ค่อนข้างมาก โดยผู้ปกครองมองว่าจะซื้อเท่าที่จำเป็น ประกอบกับราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงที่ อีกทั้งผู้ประกอบการมีการจัด
โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษเช่นกัน และในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ปกครองปรับลดในส่วนของเงินสำหรับให้บุตรหลานเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างวัน
โดยสรุป ภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าที่จะยุติลงในระยะเวลาอันใกล้ และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังคงต้องใช้เวลา สถานการณ์ดังกล่าวยังคงสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานต้องกลับไปเรียนอีกครั้ง ทำให้สถาบันการศึกษายังคงต้องมีมาตรการในการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในหมู่นักเรียน ประกอบกับอาจจะมีการปรับหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อลดความแออัดในสถานที่เรียน
ขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่จำกัดของผู้ปกครอง ผู้ปกครองบางกลุ่มอาจจะซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาในจำนวนลดลงหรือซื้อเฉพาะที่จำเป็น ผู้ประกอบการร้านค้าอาจจะใช้กลยุทธ์ด้านราคา การจัดสินค้าเป็นแพ็กเกจในราคาพิเศษ ขณะเดียวกันคาดว่ารูปแบบการเรียนออนไลน์น่าจะยังจำเป็น กลุ่มผู้ประกอบการผู้บริการโทรคมนาคมจัดโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเตอร์เนตราคาพิเศษเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ เป็นต้น