ชม.ไนท์ซาฟารีเพิ่มพื้นที่สีเขียว เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ

0
33

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม เตรียมพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวจากปุ๋ยธรรมชาติที่ทำได้ด้วยตนเอง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึงการดำเนินงานในช่วงการปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งนอกจากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ให้มีความแข็งแรง และมีความสุขแล้ว ยังได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

ซึ่งในช่วงการปิดให้บริการชั่วคราวนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้เพิ่มพื้นที่เขียวในรอบพื้นที่และส่วนแสดงต่างๆ ซึ่งได้ผลิตปุ๋ยชีวภาพจาก มูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สำหรับปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผลิตจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละวัน โดยนำมาหมักกับน้ำหมักชีวภาพ EM ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสัตว์และพืช ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำไปมอบให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการในชุมชนต่างๆ ด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในขณะนี้ จึงไม่ได้จัดกิจกรรมพบปะชุมชนดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชีวภาพ สามารถนำไปทำได้ด้วยตนเอง โดยดูรายละเอียดขั้นตอนวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่องทาง Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari พร้อมรับชมการบริการต่างๆ ผ่าน Live ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 น. พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือสอบถามรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA :nightsafari