กีฬา ยช.ภาค 5 รอพัทลุงกำหนดกีฬา

0
6

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ที่จังหวัดพะเยารับเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันรอฟังเจ้าภาพใหญ่จังหวัดพัทลุงกำหนดจัดชิงชัยกี่ชนิดกีฬาเพื่อให้สอดคล้องสันพันธ์กัน

นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาแจ้งกับทีมข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คนล้านนาว่าในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ที่ทางจังหวัดพะเยารับเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดพะเยายังไม่สามารถกำหนดชนิดกีฬาที่จะทำการแข่งขันภายในภาค 5 ได้เนื่องจากว่าต้องรอทางเจ้าภาพใหญ่จังหวัดพัทลุงที่รับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันในระดับประเทศจะจัดแข่งขันในช่วงไหนและเปิดชิงชัยในกี่ชนิดกีฬา โดยการจัดการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศจะต้องมีความสอดคล้องสันพันธ์กัน กีฬาที่จัดแข่งขันต้องให้ตรงกัน และทางภาคจะได้เปิดทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคส่งไปร่วมชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้ตามชนิดกีฬาที่ได้ทำการจัดการแข่งขันระดับประเทศ
โดยทางจังหวัดพะเยาในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ยังไมีสามารถกำหนดวันแข่งขันและการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันของจังหวัดพะเยสได้เพราะต้องนำเสนอชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณามติเห็นชอบพร้อมกับกำหนดวันแข่งขันที่แน่นอนต่อไป
ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยาเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแก่งชาติภาค 5 เพียงแต่ได้กำหนดเป็นตุ๊กตาไว้จะทำการจัดการแข่งขันประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 และคาดว่าทางจังหวัดพัทลุงเจ้าภาพใหญ่คงจะจัดแข่งขันประมาณต้นปี 2565 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)ระลอกใหม่ และต้องรอทางเจ้าภาพใหญ่จังหวัดพัทลุงกำหนดชนิดกีฬาที่เปิดชิงชัยว่ามีอะไรบ้างแ โดยทางจังหวัดพะเยาจะได้เตรียมบรรจุลงทำการแข่งขันในระดับคัดเลือกตัวแทนภาค 5 ต่อไป