รพ.ชม.รามให้ความร่วมมือภาครัฐเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

0
14

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความร่วมมือภาครัฐเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ โดยสามารถทำการจองฉีดวัคซีนด้วยตนเองผ่านระบบ “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ซึ่งจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย – 31 ก.ค. 2564 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มวันในการฉีด ผ่านทาง Facebook Fanpage โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Chiangmai Ram Hospital