0
44

นายกฯชุติพนธ์ สารแปง นายก ทต.เชิงดอย ทำงานวันแรก นำข้าราชการและสมาชิกสภาฯกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 มิ.ย.2564 นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมนายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายกฯ และนายอภิชัย อินทนาม เลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย และข้าราชการประจำจำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอยเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงาน

ได้ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย และกราบไหว้เจ้าที่ จากนั้นนำไปกราบไหว้พญานาคสองสามี-ภรรยาที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ตามความเชื่อประวัติเก่าแก่โบราณบอกว่า ที่หนองบัวพระเจ้าหลวงมีพญานาคสองสามี-ภรรยาอาศัยอยู่ในหนองบัวซึ่งในหนองบัวแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยดอกบัวที่สวยงามจำนวนมาก

หลังจากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้นำเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอยทันที พร้อมแถลงนโยบายการปฏิบริหารงานที่เน้นย้ำเรื่องปากท้องและการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพสู้ภัยโรคระบาดโควิด-19 เพื่อจะให้ประชาชนทุกคนร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยการบริหารงานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นทำงานไปแนวทางและทิศทางเดียวกันต่อไป เป็นการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชน เพราะการทำงานในท้องถิ่นต้องทำเพื่อประชาชน ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ