บสย. ร่วมโครงการจับคู่กู้เงิน

0
36

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

พร้อมจัดเต็มส่งทีมที่ปรึกษาจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A. Center) และ สำนักงานเขตนครหลวง ให้คำปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ แนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ของ บสย.

แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมกับบูธจาก ธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน ระหว่าง วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564