โควตาฯ โปลิฯ

0
10

โควตาฯ โปลิฯ…………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาฯ ร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ผ่านมา