มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย Covid-19 Week

0
36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 70 ตำบล

โดยจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่างๆ และคนในชุมชน ทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield) รณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่างและการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีน “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)