0
4

ชวนฉีดวัคซีน…………….นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ประสานงานองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนฯ พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ขอความร่วมมือมายังสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ประสานองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนฯ ช่วยรณรงค์ให้บุคลากร สมาชิก และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันโดยพร้อมเพรียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึงฤดูกาลการท่องเที่ยวช่วงปลายปีนี้