หนึ่งเดียวในไทย ตักบาตรปลอดสารพิษ @แม่นาเติง

0
500

บ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดตักบาตรปลอดสารพิษแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ผ่านมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานตักบาตรปลอดสารพิษ ณ บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีราษฎรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน

สำหรับงานตักบาตรปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย ครั้งที่ 3 ซึ่งมี 1 เดียวในไทย เป็นงานที่ชาวบ้านบ้านม่วงสร้อยได้ริเริ่มขึ้นมา สำหรับในปีนี้ เป็นการจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสนใจตระหนักถึงการปลูกผักและการบริโภคผักปลอดสารพิษ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ประกอบกับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการดีเด่นของกองทัพบกอีกด้วย