มอบสื่อการสอนฯ

0
16

มอบสื่อการสอนฯ…………….บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด มอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ Yamaha Finn ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาสาขางานยานยนต์ โดยมี อาจารย์พิภพ ปัญญาฟู หัวหน้าสาขางานเครื่องกล เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ รับมอบ ณ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด