บสย. หนุนค้ำฯ SMEs ส่งออก

0
17

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และ นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ

ร่วมเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนและการส่งออก พร้อมทีมงานเปิดบูธให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs ที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการอนุมัติสินเชื่อระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งออก

นำโดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ Exim Bank ได้จัดวงเงินสินเชื่อ 2,500 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขพิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

โดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ปลอดค่าธรรมเนียมการค้ำฯ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสการให้เข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งออก ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564