ไม้สักทองเถื่อน เกลื่อนเมืองปาย

0
802


นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน สั่งเข้ม จับกุมการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะไม้สักทอง ที่นับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที สาเหตุมาจาก ความต้องการของตลาดสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย และสถานบริการด้านการท่องเที่ยวที่บูมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการจับกุมไม้สักแปรรูป ได้เป็นจำนวนมาก ที่บ้านเมืองแปง อ.ปาย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปาย  เจ้าหน้าที่ ทหาร ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 1,ทหารร้อย ร.1722 จนท. ตชด.336 ฐานแม่ของ จนท หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส.1 (อ.ปาย) จนท.เขตรัษาพันสัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย สมาชิก อส. อ. ปาย ที่4 และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำการจับกุม นายสังวรณ์ พรมพันธ์ และนายนิคม ตานะขันธ์ ราษฎรตำบลเมืองแปง พร้อมของกลาง ไม้สักทองแปรรูป จำนวน ทั้งหมด 441 แผ่นเหลี่ยม

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เปิดเผยว่า หลังจากจับกุม พบว่า ในพื้นที่อีกหลายแห่ง ยังคงมีการลักลอบซุกซ่อน ไม้สักทองแปรรูป ไว้ในโกดังเก็บกระเทียม และกระท่อมตามหัวไร่ปลายนา โดยหน่วยข่าวกรองพบว่า การจับกุมไม้ของทางเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้กลุ่มบุคคลอีกจำนวนหนึ่ง ได้ทำการขนย้ายไม้สักแปรรูปที่ครอบครอง ไปซุกซ่อนนอกเคหสถาน เนื่องจากกลัวถูกจับกุม จึงอยากจะเตือนให้ผู้กระทำผิด รีบนำไม้สักเถื่อนที่อยู่ในครอบครองมาส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการตรวจค้นและจับกุม จะเจอโทษสถานหนัก

อย่างไรก็ตาม สำหรับในพื้นที่อำเภอปาย เนื่องจากมีการท่องเที่ยวที่ดีอย่างต่อเนื่องทำให้ราษฎรมีรายได้ดี และหันมาสร้างบ้านเรือน ที่ประกอบด้วยไม้สักทองเป็น จำนวนมาก เพราะเป็นความเชื่อว่าบ้านไม้สักทอง ส่งผลให้เจ้าของมีหน้าตาในสังคมและมีฐานะดี รวมไปถึง สถานบริการด้านการท่องเที่ยว รีสอร์ท ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างขึ้นมารองรับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทำให้มีความต้องการไม้สักทองในปริมาณที่สูงมากยิ่งขึ้น