จาตุรนต์ – สุณีกา นักวิ่งจากศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ครองถ้วยพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประเภทโอเวอร์ออ ในการวิ่ง YRC RUN for FRIENDSHIP 2018

0
605

จาตุรนต์ – สุณีกา นักวิ่งจากศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ครองถ้วยพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประเภทโอเวอร์ออ ในการวิ่ง YRC RUN for FRIENDSHIP 2018

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 61 ที่ลานพลาซ่าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พล.อ.โกศลประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งในการ วิ่ง YRC RUN for FRIENDSHIP 2018 ของสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยโดยมีนายอภิชาติ กลั่นบอดา นายกสมาคมศิษย์เก่านำคณะกรรมการจัดแข่งขันกล่าวรายงานซึ่งสรุปผลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุมีดังนี้ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปีชายชนะเลิศได้แก่นายอิทธิพล โคตรชา รุ่นอายุ 20-29 ปี ชายได้แก่นายสมคิด ลิ่วมโนเงิน หญิง ผกาพันธ์ กันทะวัง รุ่นอายุ 30-39 ปีชายนายวงษ์บวร ผัสดี หญิงได่แก่ น.ส.ละไมพร พีระภาพงศ์ รุ่นอายุ 40-49 ปีชายได้แก่นายพูลสวัสดิ์ อรอยานนท์ และหญิงได้แก่ พญ.อัญชลี ชัยนวล รุ่นอายุ 50-59 ปีชายได้แก่นายฤทธี สะอ้าง และหญิงได้แก่นางสรินยา กาติ๊บ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชายได้แก่นายเอ็ดเวิร์ด อูเอ็กช์ และหญิงได้แก่น.ส.วลี มูลเกียน และ ประเภทศิษย์เก่าอายุต่ำกว่า 50 ปีหญิงได้แก่นางธฯิษฐา เกษมุณี และชายได้แก่นายชรัญญ บัวอ่อน ศิษย์เก่าอายุมากกว่า 50 ปีหญิงได้แก่นางอรนุช ปรัชญานุภาพ และชายได้แก่ดต.สมาน อำนาคะ ประเภทแฟนซีหญิงชนะเลิศได้แก่นางศรีพิงค์ มาลัยวรรณ และชายได้แก่นายวีรชน วัฒนานนท์ และประเภทชมรมได้แก่ชมรมวิ่ง PRC รันนิ่ง คลับ