สงฆ์น่าน มอบสิ่งของโครงการ ร.ร.คุณธรรม ช่วยชาวบ้านพ้นโควิด

0
17

ที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพระรณชัย กิตติภัทโท เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย พร้อมคณะสงฆ์ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต เดินทางไปแจกตามหมู่บ้านของเด็กนักเรียน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนมอบให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง มีคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการให้ และฝึกให้เด็ก รู้จักการทำบุญ รู้จักเสียสละ พร้อมขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไป