ส.กีฬาวู๊ดบอล เลื่อนแข่งชิงแชมป์ ปทท.ไปปลายสิงหาคม

0
4

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการแข่งขันวู้ด บอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 ที่ สนามเชียงดาววู้ดบอลคลับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ไปจัดแข่งขันปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นกันยายน

ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย แจ้งว่าตามที่สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือขออนุญาตการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวู้ด บอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.64 ณ สนามเชียงดาววู้ดบอลคลับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เ
แต่นื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์อยู่ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยอย่างหนักในหลายจังหวัดและเป็นพื้นที่ควบคุมที่ต้องเฝ้าระวังในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับจัดการแข่งขันวู้ด บอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 แต่เดิมได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 ณ สนามเชียงดาววู้ดบอลคลับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นั้นมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยกีฬาวู้ดบอล และเป็นการแผยแพร่กีฬาวู้ดบอลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาวู้ดบอลสู่การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติทั้ง Asian Cup World Cup Asian Beach Games Asian University และ World University

โดยทางสมาคมกีฬาวู๊ดบอลแห่งประเทศไทยจึงขอเลื่อนการแข่งขันดังกล่าวจากเดิมที่กำหนดไว้ออกไปจัดแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน 2564 หากได้กำหนดวันจัดแข่งขันที่แน่นองทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง