มกช.เชียงใหม่มอบ ชุดซ้อมให้นักกีฬา

0
8

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบชุดฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักกีฬาศูนย์ความเป็นเลิศสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 ชนิดกีฬา

ที่บริเวณอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบชุดฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักกีฬาของศูนย์ความเป็นเลิศสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
โดยมี ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ หัวหน้าสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้แทน 3 ชนิดกีฬารับมอบประกอบด้วยนายณัฐกุล เบ่งทิศผู้เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย น.ส.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญกีฬายิงปืน และ นายภัทรกร เบ็ญมาศ ผู้เชี่ยวชาญมวยปล้ำพร้อมด้วยนักกีฬามารับมอบโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อ เสื้อผ้า ชุดฝึก ของศูนย์ กีฬาความเป็นเลิศสำนักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการฯที่ทางสำนักงานส่วนกลางจัดสรรคมาให้แต่ละมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตต่างๆเป็นผู้ดำเนินการ