เมืองสามหมอกจัดอลังการ แห่จองพาราชาวไทยใหญ่

0
1183


แม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด โดยจัดขบวนแห่จองพารา อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทุกปี มีคนร่วมงานกว่า 2 พันคน ในชุดไทยใหญ่ละลานตา เป็นประเพณีที่สื่อให้เห็นถึงความเลื่อมใสต่อความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ ซึ่งผู้ร่วมงานต่างมีความสุขและสื่อไปถึงนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินนำขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด”หรืองานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561 ที่บริเวณสะพานแม่ฮ่องสอน ตรงข้ามด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนขุนลุมประพาส ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รอชมอยู่สองข้างทาง ซึ่งหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ตกแต่งจองพารา สวยงามตระการตา ภายในขบวน มีการรำนก รำโต รำกลองก้นยาว รำกลองมองเซิง โดยขบวนแห่จองพาราไปสิ้นสุด ที่บริเวณสี่แยกใจกลางเมือง นับเป็นระยะทางประมาณ 3 กม. ซึ่งในงานประเพณีแห่จองพาราดังกล่าว มีคนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2 พันคน และส่วนใหญ่จะสวมชุดไต หรือชุดไทยใหญ่ประจำถิ่นของชาวแม่ฮ่องสอน เป็นที่สวยงาม

สำหรับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานประเพณีแห่จองพารา ถือเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่ง ที่ทุกคนเลื่อมใสและศรัทธาในความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และร่วมกันจรรโลงประเพณีดังกล่าว ให้สืบทอดตลอดไป จนกลายเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

“ จองพารา “ เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า “ปราสาทพระ” การบูชาจองพารา คือการสร้างปราสาทเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันออกพรรษา ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าบ้านใดได้จัดทำ จองพาราบูชาพระพุทธเจ้า เชื่อว่าครอบครัวจะมีความสุข หมู่บ้านใดได้ช่วยกันจัดทำจองพาราบูชาไว้ ที่วัดประจำหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา มีความเชื่อว่าทุกคนในหมู่บ้าน จะมีความสุขกันทั่วหน้า และส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ ได้ผลผลิตดีด้วย