“พรรคพลังประชาธิปไตย” ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าผู้บริหารพรรคสู้ศึกเลือกตั้ง

0
182522


เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ”พรรคพลังประชาธิปไตย” ได้จัดประชุมใหญ่เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรครวมถึงการเลือกผู้บริหารหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาพรรคโฆษกพรรค คณะกรรมบริหารพรรค ฯ โดยมีนายสุรชาติ เวชกามา แกนนำนปช.ยโสธร ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาธิปไตยเป็นผู้ดำเนินการประชุมใหญ่และมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดลำปางสมัครเป็นสมาชิกพรรคกว่า800คน พร้อมร่วมประชุมใหญ่โดยนายสุรชาติ เวชกามา หัวหน้าพรรคได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องที่พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับพรรคพลังประชาธิปไตยจัดทำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายของพรรคการเลือกหัวหน้าพรรค รองหัวหน้า พรรคเลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค กรรมการบริหารอื่นๆ การเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกพรรคและเรื่องอื่นๆ

จากนั้นได้มีการให้เสนอชื่อเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และตจำแหน่งอื่นๆ ปรากฏว่ามีเพียงนายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี ได้ถูกเสนอในการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพียงคนและมีผู้รับรองทำให้นายพูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาธิปไตยคนใหม่แทนคนเดิมคือนายสุรชาติ เวชกามา ส่วนรองหัวหน้าพรรค 3คน คือนายสมชาย กลั่นกสิกรรม นายฆอยรินทร์ บินสะมะแอล แฃะนายณัฐวัฒน์ ไผหเศรณีย์ ส่วนเลขาธิการพรรคคือนายภัทรนุกุล เอ่งฉ้วน นายดนัย ต๊ะศรี เป็นรองเลขาธิการพรรค นางสาวทิพย์สิริจำนงนิตย์ เป็นเหรัญญิก นางสาวแอนนา ริมทอง เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก นายสุพงษ์ ภักดี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายณรงค์ วงศ์แดง เป็นโฆษกพรรค นายประเสริฐ แจ้งแก้ว ผู้อำนวยการพรรคการเมือง ส่วนนายสุรชาติ เวชกามา อดีตหัวหน้าพรรค เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคและนายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ เป็นรองประธานที่ปรึกษาพรรค

สำหรับนายพูนพิพัฒน์ นิลรังสี นั้นเป็นนักธุรกิจเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมลำพูน เจ้าของโรแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของสวนยางที่ลำปางก่อนจะเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่มีจัดการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชาธิปไตยเราขออนุญาตถูกต้องตามกติกาทุกอย่างเราพยายามให้ถูกต้องที่สุดเป็นการเตรียมตัวเพื่อขับเคลื่อนการสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคตต่อไป