เยี่ยมศูนย์กักตัวชุมชน

0
5
เยี่ยมศูนย์กักตัวชุมชน……………นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวกลางของหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พักคอย อำเภอสันติสุข โดยมี นายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข นายนิคม สุนทร สาธารณสุขอำเภอสันติสุข หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวเพื่อควบคุมและสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ ได้แก่ วัดป่าน้ำโซ้งสันติครี บ้านน้ำโซ้ง หมู่ที่ 1 ต.ดู่พงษ์ , บ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4 ต.ดู่พงษ์ , วัดโป่งคำ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ต.ดู่พงษ์ และพุทธสถานวังเหิบหลวง บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 ต.ป่าแลวหลวงฯ เมื่อวันที่ผ่านมา