ชอยส์ มินิสโตร์ วางใจ เนทติเซนท์ ลงทุนระบบ SAP ByDesign Arabica

0
494

ชอยส์ มินิสโตร์ วางใจ เนทติเซนท์ ลงทุนระบบ SAP ByDesign Arabica กระจายสาขากว่า 400 สาขาในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือ
รองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด และนายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายบริหารงานของ Netizen ได้ร่วมทำการลงนามแบบ Digital Signing ด้วย Origami Platform และเริ่มเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen ByDesign Arabica อย่างเป็นทางการ โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบ Real Cloud ERP ซอฟต์แวร์ที่มีส่วนของ SAP Business ByDesign มาต่อยอดการทำงานให้ครบสมบูรณ์ ซึ่งระบบสามารถตอบโจทย์การใช้งานให้มีความทันสมัย ใช้งานง่ายมากขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์ผลการทำงานได้แบบ Real Time ด้วย Business Intelligence (BI) และที่สำคัญระบบยังสามารถรองรับการจัดการทางภาษี และรายงานทางภาษีของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ณ ภัตตาคารอาหารจีนตูลู่


Netizen ByDesign Arabica ได้รับการรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์จากกรมสรรพากร หมายเลข 0550 จึงทำให้ทำงานได้อย่างครอบคลุมและยังรองรับการทำงานบน Mobility อีกด้วย โดย Netizen ByDesign Arabica จะมาช่วยให้การทำงานของ Choice Ministore ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้มีความคล่องตัว ตอบโจทย์การบริหารงาน ในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของ Choice ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังคำว่า LiFEstyle Technology


ภายในงานนี้ทั้งผู้บริหารจาก Choice Ministore โดยนายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร และนายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายบริหารงานของ Netizen ได้ร่วมทำการลงนามแบบ Digital Signing ด้วย Origami Platform และเริ่มเดินหน้าโครงการวางระบบ Netizen ByDesign Arabica อย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับโครงการนี้ Netizen ยังได้นำระบบ Origami ซึ่งเป็น Collaboration Cloud Platform มาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้กับ Choice Ministore เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกระหว่างการดำเนินโครงการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมงานทุกฝ่ายอีกด้วยโดยมี นางปิยาณี คงหิรัญ ตัวแทนจาก SAP ประเทศไทย มอบดอกไม้แสดงความยินดีการเริ่มต้นโครงการ Netizen ByDesign Arabica