ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

0
6
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์…………งานธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานฯ และ ทนพ.บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต พร้อมคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในกิจกรรม "บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์'' ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ